http://bajas-usratijannati.blogspot.com/

Tuesday, May 10, 2011

.: Bingkisan Ijaz 'Adadi :.

Alhamdulillah, setelah mencedok sedikit ilmu mengenai ijaz, saya telah dapat menyiapkan sedikit bingkisan ijaz ‘adadi. Semoga menjadi manfaat buat kita semua.InsyaAllah

Bingkisan kecil ini saya tujukan khas buat kedua ibu bapa saya, keluarga saya dan semua yang pernah mendidik saya, serta sahabat-sahabat saya..
BINGKISAN IJAZ ADADI

Ilmu I’jazi
Perkenalan denganmu manfaat
Buat si pencinta ilmu
Kalam Allah yang menjadi tunjangmu
Lantas..
Pelusuk dunia semakin menelaahmu
Al-Quran dikaji
Disetiap juzuk..
Surah..
Ayat..
Dan.. disetiap tulisan huruf- huruf.

Ilmu I’jazi..
Buat pencintamu
Maka segenap bidang I’jaz
Terus melebarkan sayapnya
Laksana air yang tidak akan putus.

Ijaz Bayani..
Ijaz Ta’siri..
Ijaz ‘Adadi..
Keistimewaan tersingkap diruang khazanah agung
Ulum al-Quran
Kalam Allahhu Rabbi.

I’jaz A’dadi
Matematika menjadi resammu
Disetiap bait kalam Allah
Menjadi keutamaanmu.

Kalimah- kalimah..
Ayat- ayat..
Serta huruf- huruf tersusun indah
Melewati lintasan sejarah yang panjang
Simbol makna pada lafaz
Kian terserlah maksud yang tersembunyi
Pada kalam Allah
Panduan abadi sepanjang zaman.

Jika hanya..
Huruf hijaiyah dikenali sebagai cerminan semata
Namun..
Sejarah telah membuktikan
Alif adalah satu
Ba diumpamakan dua
Lihat..
Sungguh cantik segala percaturan Allah.

Tokoh- tokoh menjadi sandaran
Di antero dunia
Cetusan keilmuan bukan digali semata
Tanggungjawab melebihi keperluan
Lantas I’jaz ‘Adadi terus mekar
Mewarnai ..
Kehalusan Ulum al-Quran.

Dikejauhan..
Kedengaran..
Suara- suara pelopor Ijaz ‘Adadi
Dr. Abu Zahra An- Najdi..
Dalam karangannya
(Minal I’jazul Balaghi Wal’adadi Li Quran al-Karim)
Abdul Razaq Naufal..
Pada karyanya
(Al- I’jazul ‘adadi fil Quranil Karim)
Dr. Ali Hilmi Musa..
Dengan artikel penanya
(Bantuan alat-alat hitung elektronik dalam mempelajari kata- kata al-Quran al-Karim)
K.H. Fahmi Basya..
Pada cetusan ideanya
(pembuktian korelasi hasil perhitungan matematik dengan ayat- ayat al-Quran)
Dan..
Andri Abdurrochman..
Pengkaji Ilmu I’jazi
(Ahli fizik bakal pencetus I’jaz A’dadi Nusantara)

Inilah..
Nama- nama pelopor cendekiawan I’jazi
Cedok ilmunya..
Rintis ilmunya..
Moga kan jadi manfaat berguna.

Penyelewengan terus disanggah
Dasar lantas ditolak
Rashad Khalifa
@ Richard Khalif terbunuh
Bersama kod 19 yang dilontarkan
Meski pernah mengejutkan dunia
Serta..
Idea pola numeric dalam al-Quran
Yang mencetuskan revolusi dunia.

Demikianlah..
Jika mengenal I’jaz ‘Adadi
Terbukti..
Kalam Allah al-Quran
Bukanlah rekaan semata
Menolak kesangsian terhadap al-Quran
Menetapkan qalbu mukmin terhadap al-Quran.

Maka..
Inilah dia al-Quran
Mukjizat Allah S.W.T.
Yang kekal..
Hatta dihari kebangkitan kelak.

No comments: